Wethouder van Eupenschool Odysseuslaan 6 5631 JM Eindhoven T. 040-2446044 E. vaneupen@skpo.nl SKPO

Wij willen ons graag even voorstellen…

De Wethouder van Eupenschool is een buurtschool met een open en vriendelijk klimaat, waar kinderen én ouders zich thuis voelen. Leerlingen omdat ze zich vanaf dag één opgenomen weten in een veilige, gestructureerde en bovenal warme leeromgeving. Ouders omdat ze van ons team kindvriendelijk, betrokken en gedegen onderwijs kunnen verwachten. Met oog voor individuele capaciteiten en oor voor specifieke vragen en behoeftes.

Onze school telt ongeveer 320 leerlingen, verdeeld over dertien groepen.
Onderwijs geven we in jaarklassen en groepsgewijze instructie is de basis van ons onderwijssysteem. Onder begeleiding van hun leerkracht werken onze leerlingen ook zelfstandig of in groepjes aan leertaken. Veel aandacht en tijd wordt besteed aan de basisvakken lezen, taal en rekenen. Rekening houdend met verschillen in aanleg en ontwikkeling, streven we naar hoge resultaten.
Ons dagrooster is een zgn. continurooster. Dat wil zeggen dat alle kinderen de middagpauze op school doorbrengen. De eigen leerkracht en soms een TSO medewerker eet het eerste kwartier van de lunchpauze samen met de leerlingen in hun eigen lokaal.
In het team, heerst een prettige sfeer en de onderlinge samenwerking is prima.
Het schoolgebouw is weliswaar aan de krappe kant, maar in 2012 gerenoveerd en het ziet er dan ook (vooral van binnen) mooi uit.
Ouders zijn actief bij de school betrokken, zowel in beleidsmatige als in ondersteunende zaken.De foto's van de teamleden vindt u bij 'school', 'schoolgids' en dan 'team'